Page Nav

HIDE

Breaking News:

FALSE
HIDE_BLOG
latest

Σύλλογος Κεθεά Οξυγόνο: Δελτίο τύπου και ψήφισμα για το νέο νομοσχέδιο για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση και την ίδρυση του Ε.Ο.Π.Α.Ε.

 Ημ/νία: 9/11/2023 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με μεγάλη ανησυχία παρακολουθούμε τις εξελίξεις, με σημείο εκκίνησης το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας σ...


 Ημ/νία: 9/11/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με μεγάλη ανησυχία παρακολουθούμε τις εξελίξεις, με σημείο εκκίνησης το Δελτίο

Τύπου του Υπουργείου Υγείας στη 1η Νοεμβρίου για το νέο νομοσχέδιο για την

Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση και ιδιαίτερα για την ίδρυση του Ε.Ο.Π.Α.Ε. (Εθνικού

Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων) στον οποίο θα εντάσσονται

όλοι οι, μέχρι σήμερα, εγκεκριμένοι οργανισμοί και φορείς αντιμετώπισης των

εξαρτήσεων.

Με αυτό το δελτίο Τύπου θέλουμε να δηλώσουμε ένα ηχηρό ΠΑΡΩΝ στις εξελίξεις

και την πλήρη και απόλυτη διαφωνία μας με το νομοσχέδιο.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα προς όλες τις κατευθύνσεις ότι θα αγωνιστούμε με όλες

μας τις δυνάμεις για την απόσυρσή του.

Από την πρώτη στιγμή ίδρυσης της ΟΣΟΚΕΘΕΑ θέσαμε την ανησυχία μας για την

υποβάθμιση των στεγνών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ και της κοινωνικής

επανένταξης.

Η μακρόχρονη πορεία της απεξάρτησης μας έχει οπλίσει με εμπειρία και

γνωρίζουμε καλά ότι καμιά αναμονή δεν θα ωφελήσει εμάς και τις οικογένειές μας.

Οι σημερινές εξελίξεις είναι μια συνέχεια των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

αλλά και των Ελληνικών κυβερνήσεων μέχρι σήμερα για την απεξάρτηση. Η τάση

είναι στη στήριξη και προώθηση των προγραμμάτων «μείωσης της βλάβης», και την

εξασφάλιση ενός «λειτουργικού χρήστη» κι όχι η έρευνα και η αντιμετώπιση των

αιτιών που οδηγούν στις εξαρτήσεις.

Η χρόνια υποβάθμιση, η υποστελέχωση, η κατάργηση του αυτοδιοίκητου του

ΚΕΘΕΑ, και η μείωση της χρηματοδότησης των στεγνών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ

είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Τώρα πια όμως πλήττεται όλο το πεδίο της απεξάρτησης στη χώρα μας. Η

διοικητική και λογιστική συνένωση όλων σε έναν οργανισμό, μόνο δυσλειτουργίες

και χρόνια προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει. Όλοι οι οργανισμοί και όλα τα

δημόσια προγράμματα κινδυνεύουν άμεσα με αφανισμό της ταυτότητας, της

ιστορίας τους και των θεραπευτικών μεθόδων τους! Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί και

προγράμματα απεξάρτησης ήδη ελέγχονται και εποπτεύονται διαρκώς από το

Υπουργείο Υγείας. Ο υπάρχων θεραπευτικός πλουραλισμός δίνει πολλές

δυνατότητες επιλογής μεθόδων απεξάρτησης και η δικτύωση μεταξύ των

διαφορετικών δημόσιων προγραμμάτων υφίσταται και λειτουργεί διαχρονικά, όταν

υπάρχει ανάγκη.

Ο ισχυρισμός του δελτίου τύπου του Υπουργείου Υγείας «πως σκοπός είναι η

εξουδετέρωση του στίγματος και η πλήρη κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού»

μας γεμίζει ΟΡΓΗ.

Αν πραγματικά αυτός είναι ο σκοπός τότε προτείνουμε στο Υπουργείο, αντί να

καταθέσει αυτό το, χωρίς κανένα λόγο, συγκεντρωτικό νομοσχέδιο, να προβεί σε:

- Ενίσχυση των στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων με μόνιμο θεραπευτικό

προσωπικό, για να μπορεί να υπάρχει «θεραπευτικό συνεχές».

- Ενίσχυση των δομών με νέους χώρους και υλικοτεχνική υποδομή.

- Εκστρατεία ενημέρωσης σε όλη την κοινωνία για τη μάστιγα των ναρκωτικών

από εξειδικευμένο προσωπικό, με συμμετοχή και των συλλόγων οικογένειας

και της ΟΣΟΚΕΘΕΑ.

Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου.Οι εξελίξεις δεν αφορούν μόνον τα παιδιά και

τους συντρόφους μας και τα μέλη των ανά την Ελλάδα οικογενειών τους αλλά όλα

τα παιδιά, όλους τους γονείς, όλους τους ανθρώπους, ολόκληρη την κοινωνία,

όλους μας.

Καλούμε όλα τα ΔΣ των συλλόγων οικογένειας του ΚΕΘΕΑ να ενημερώσουν τα

μέλη τους για τις σοβαρές εξελίξεις.

Απαιτούμε άμεση σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης του ΚΕΘΕΑ.

Ζητούμε έμπρακτη στήριξη από όλους τους φορείς στις αγωνιστικές

πρωτοβουλίες που θα αποφασίσουμε στο επόμενο διάστημα.

Το ΔΣ της ΟΣΟΚΕΘΕΑ


ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογένειας ΚΕΘΕΑ (ΟΣΟΚΕΘΕΑ), με μεγάλη ανησυχία

παρακολουθεί τις εξελίξεις, με σημείο εκκίνησης το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου

Υγείας στη 1η Νοεμβρίου για το νέο νομοσχέδιο για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση

και ιδιαίτερα για την ίδρυση του Ε.Ο.Π.Α.Ε. (Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και

Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων) στον οποίο θα εντάσσονται όλοι οι, μέχρι σήμερα,

εγκεκριμένοι οργανισμοί και φορείς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.

Η ΟΣΟΚΕΘΕΑ ιδρύθηκε με κύριο σκοπό την προάσπιση του θεραπευτικού μοντέλου

του ΚΕΘΕΑ, αλλά και γενικότερα την στήριξη των στεγνών και δωρεάν

προγραμμάτων απεξάρτησης. Από τον Οκτωβρη του 2019, με την κατάργηση του

αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ σε μια νύχτα, θέσαμε την ανησυχία μας για την

υποβάθμιση των στεγνών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ και της κοινωνικής

επανένταξης.

Οι σημερινές εξελίξεις είναι μια συνέχεια των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

αλλά και των Ελληνικών κυβερνήσεων μέχρι σήμερα για την απεξάρτηση. Η τάση

είναι στη στήριξη και προώθηση των προγραμμάτων «μείωσης της βλάβης», και την

εξασφάλιση ενός «λειτουργικού χρήστη» κι όχι η έρευνα και η αντιμετώπιση των

αιτιών που οδηγούν στις εξαρτήσεις.

Με το τελευταίο Σχέδιο Νόμου πλήττεται ολόκληρο το πεδίο της απεξάρτησης στη

χώρα μας. Η διοικητική και λογιστική συνένωση όλων των εγγεκριμένων

οργανισμών και δημόσιων προγραμμάτων σε έναν οργανισμό, μόνο δυσλειτουργίες

και χρόνια προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει. Όλοι οι οργανισμοί και όλα τα

δημόσια προγράμματα που ασχολούνται με την απεξάρτηση, κινδυνεύουν άμεσα με

αφανισμό της ταυτότητας, της ιστορίας τους και των θεραπευτικών μεθόδων τους!

Οι ήδη υπάρχοντες οργανισμοί και προγράμματα, ήδη ελέγχονται και εποπτεύονται

διαρκώς από το Υπουργείο Υγείας. Ο υπάρχων θεραπευτικός πλουραλισμός δίνει

πολλές δυνατότητες επιλογής μεθόδων απεξάρτησης και η δικτύωση μεταξύ των

διαφορετικών δημόσιων προγραμμάτων υφίσταται και λειτουργεί διαχρονικά, όταν

υπάρχει ανάγκη.

Ως Οικογένειες που έχουμε ωφεληθεί και συνεχίζουμε να ωφελούμαστε από το

ΚΕΘΕΑ, έχουμε ζήσει την Απεξάρτηση και τον επιτυχημένο και αδιάβλητο τρόπο

λειτουργίας του Οργανισμού στο πετσί μας.

Γνωρίζουμε παράλληλα και την δουλειά που γίνεται στα άλλα δημόσια στεγνά

προγράμματα, όπως 18ΑΝΩ, ΔΙΑΠΛΟΥΣ, ΙΑΝΟΣ στην προσπάθεια να υπάρχουν

διαφορετικές προσεγγίσεις θεραπείας χωρίς υποκατάστατα.

Η Απεξάρτηση στη Χώρα μας ΕΝΙΣΧΥΣΗ χρειάζεται, και ΟΧΙ ΔΙΑΛΥΣΗ:

- Ενίσχυση των στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων με μόνιμο προσωπικό

με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, για να μπορεί να υπάρχει «θεραπευτικό

συνεχές»..

- Ενίσχυση των δομών με νέους χώρους και υλικοτεχνική υποδομή.

- Εκστρατεία ενημέρωσης σε όλη την κοινωνία για τη μάστιγα των ναρκωτικών

από εξειδικευμένο προσωπικό.

Τα ναρκωτικά και οι εξαρτήσεις γενικότερα διεισδύουν όλο και περισσότερο στην

κοινωνία, σε ολοένα και μικρότερες ηλικίες.

Οι εξελίξεις δεν αφορούν μόνον τα παιδιά και τους συντρόφους μας και τα μέλη των

ανά την Ελλάδα οικογενειών τους αλλά όλα τα παιδιά, όλους τους γονείς, όλους

τους ανθρώπους, ολόκληρη την κοινωνία, όλους μας. Και τους εργαζόμενους στις

δομές που δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους χωρίς τις απολαβές που θα έπρεπε να

έχουν.

Καλούμε όλους και όλες, Γονείς, Αδέρφια, Απόφοιτα Μέλη των Προγραμμάτων,

και φυσικά Εργαζόμενους σε όλες τις δομές απεξάρτησης, από όποιο πρόγραμμα

κι αν προέρχεστε, να ψηφίσετε με την υπογραφή σας την ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ του

Σχεδίου Νόμου

Καλούμε όλους και όλες, να συμμετέχετε στις όποιες κινητοποιήσεις μας

ΑΦΟΡΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ